Trung tâm hỗ trợ đối tác

Những câu hỏi thường gặp

Thu nhập của đối tác giao nhận là bao nhiêu?

Mức thu nhập của các đối tác giao nhận từ 8 đến 10 triệu một tháng, mức thu nhập tùy theo lượng hàng giao được của mỗi đối tác

Mức ký quỹ là như thế nào?

Thanh toán phí dịch vụ như thế nào?

Các khu vực nào có tuyển đối tác giao nhận?

Đăng ký như thế nào?

Các đối tác vào trang www.doitacgiaonhan.vn để đăng ký hồ sơ

Thời gian làm việc như thế nào?

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến thứ 7 hằng tuần

Liên hệ

028 7308 0898

doitacgiaonhan@gmail.com