fbpx

Tin tức mới nhất

LEL Express: Hướng đến sự phát triển thương mại điện tử bền vững

Các doanh nghiệp chuyển phát hàng hóa thương mại điện tử đang tăng trưởng, vì thế phương tiện cũng phải phát triển theo để theo kịp và không làm giảm tốc độ tăng trưởng của ngành .

Lazada E-logistic cam kết với chính phủ và với ngành đầu tư ứng dụng công nghệ phát triển con người, không chỉ con người Lazada mà con người đối tác của Lazada cùng chung tay xây dựng TMĐT phát triển bền vững.

 

LEL express "khoe" hệ thống phân loại hàng bằng robot, sai sót gần như bằng 0

Việt Nam cần xóa bỏ nhiều rào cản để logistics cho thương mại điện tử phát triển

Lazada ra mắt đội giao hàng bằng xe đạp điện giúp giảm chi phí cho TMĐT

 LEL Express phát triển và thử nghiệm mô hình giao hàng bằng xe điện từ năm 2017 và đạt được những thành quả ấn tượng trong thời gian thử nghiệm.